Top

Nieuwbouw zorgappartementen Lindestaete

Lindestaete wordt een nieuwe woon- en zorglocatie in Joure. Op maandag 28 januari 2019 is gestart met de sloop van het voormalig Aldi pand, midden in het centrum van Joure. De nieuwe woon- en zorglocatie zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 plaats bieden aan 15 volwassen personen met een beperking in de leeftijd vanaf 23 jaar.

De nieuwe woon- en zorglocatie Lindestaete zal  bestaan uit een appartementencomplex met een centrale ontmoetingsruimte waar bewoners en zorg elkaar dagelijks ontmoeten. De appartementen zijn levensloopbestendig en cliënten kunnen er, zo lang de zorgbehoefte er is, onder begeleiding wonen. Er zal 24-uurs zorg worden geleverd door mensen die de vaste gezichten zijn in de zorg voor de bewoner.  Dit is ontzettend belangrijk in het bieden van goede en professionele zorg.

Het unieke aan Lindestaete is dat in het wooncomplex mensen met verschillende beperkingen bij elkaar wonen. Mensen met een verstandelijke- en of (meervoudige) lichamelijke handicap zijn van harte welkom om binnen deze kleinschalige setting te komen wonen.

Het unieke aan Lindestaete is dat in het wooncomplex mensen met verschillende beperkingen bij elkaar wonen. Mensen met een verstandelijke- en of (meervoudige) lichamelijke handicap zijn van harte welkom om binnen deze kleinschalige setting te komen wonen.

Voor wie is deze zorg beschikbaar?

De basisindicatie voor het wonen en leven op Lindestaete bedraagt een beschikking PGB of WLZ van een 24 uurs-verblijf in een zelfstandige setting. De appartementen kunnen eventueel ook worden gehuurd op basis van het scheiden van wonen en zorg. Hiervoor heeft u wel een zorgindicatie nodig als een PGB, een Wajong uitkering of inkomen door arbeid. De zorg neemt u dan af bij Zorginitiatief  de Bosk, locatie Lindestaete.

Heeft u interesse in het bewonen van een appartement? Dan kunt u contact opnemen met Zorginitiatief De Bosk. Zij houden u dan op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe woon- en zorglocatie Lindestaete in Joure.